آمادگی کامل استان‌ها برای وقوع احتمالی سیل

به گزارش اکوتو ، حمید چیت چیان با اشاره به اینکه یک ماه و ۱۰ روز از سال آبی جدید می گذرد، گفت: میانگین بارش از اول مهر تاکنون به ۲۸ میلی متر رسیده که نسبت به پارسال ۲۲ درصد و نسبت به دراز مدت ۱۱۵ درصد افزایش نشان می دهد. وزیر نیرو اظهارداشت: همه […]