سرانه هر جوان ایرانی سالانه ۳۰۰ تومان

به گزارش اکوتو ، پیمایش ملی ارزش‌ ها و نگرش‌ های جوانان در زمینه اعتماد، نتایج حیرت انگیزی داشت. بر اساس نتایج این پژوهش ۶۹ درصد از جوانان معتقدند که به این قشر در زمینه واگذاری مسئولیت ها اعتماد نمی‌شود. به همین نسبت آمار مسارکت جونان در فعالیت های اجتماعی داوطلبانه بسیارایین است. این آمار یک هشدار […]