چرا پنجره های هواپیماها دایره‌ای شکل هستند؟

به گزارش اکوتو ، اگر به‌صورت هوایی سفر کرده باشید، حتما دیده‌اید که همیشه و در همه هواپیماها، پنجره‌ها دایره‌ای یا بیضی شکل هستند. اما آیا تاکنون فکر کرده اید که چرا اینگونه است و آیا فقط بر اساس اصول زیباشناختی، پنجره ها گرد انتخاب می شوند یا دلیل مهندسی دارد؟ در اینجا باید بگوئیم […]