هفته خاکستری برای آسمان پایتخت

به گزارش اکوتو ، مدیر واحد پایش و پیش بینی شركت كنترل كیفیت هوا در این‌باره گفت: بررسی میانگین تغییرات ساعتی غلظت ذرات معلق کمتر از ۱۰ و ۲/۵ میکرون در ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای تهران و پارامترهای هواشناسی در هفته گذشته حاکی از آن است که تداوم شرایط جوی پایدار، وقوع پدیده وارونگی دما، […]