وضعیت افزایش بارش‌ها در استان‌های مختلف

به گزارش اکوتو ، رضا راعی گفت: میانگین ارتفاع بارش در سال آبی گذشته (از مهرماه سال گذشته تا پایان شهریورماه) ۱۰ درصد نسبت به سال آبی قبل تر از آن کاهش یافته، این در حالی است که در پایان سال آبی ۹۳-۹۲ به میزان ۲۱۹ میلیمتر بارش در کشور داشته‌ایم. این مقام مسئول در […]

روستاها با مشکل تامین آب مواجه هستند

به گزارش اکوتو ، رحیم میدانی گفت: به دلیل خشکسالی های ادامه دار و خشک شدن قنوات، در روستاها با مشکل تامین آب مواجه هستیم به نحوی که هم اکنون ۶۵۰۰ روستا در کشور به‌ وسیله تانکر آبرسانی می‌شود. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با تاکید بر اینکه هر آبی قابلیت شرب […]

هزینه شیرین‌سازی یک مترمکعب آب دریا،۳۰۰۰ تومان

به گزارش اکوتو ، علیرضا دائمی گفت: وزارت نیرو یک دستگاه تخصصی است که وظیفه تامین آب و برق برای همه مصارف بخش‌های مصرف کننده را بر عهده دارد.وی افزود: طبعا بسیاری از فعالیت‌ها به تامین پایدار آب و برق بستگی دارد که برای تحقق این موضوع نمی‌توان از علوم جدید چشم‌پوشی کرد.وی با بیان […]