توجه/هواداران پورشور تبریزی بدانند/توجه

به گزارش گروه ورزش وسرگرمی اکوتو ، تراکتور در طول سالیان متمادی در سخت‌ترین روزهای خود پناهی غیر از خداوند و هوادارانش نداشته است. این یک شعار نیست، باوری است که تک تک ما بارها آن را تجربه کرده‌ایم. تراکتور اگر زنده است بخاطر نفس‌های گرم هوادارانش است و اگر به آب و آتش می‌زند تا […]