۱۰۰ هزار ایرانی وام ۲۵ میلیونی خودرو می‌گیرند

اواخرمهرماه رئیس کل بانک مرکزی خبر از ارائه وام ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو در قالب بسته سیاست‌های تسریع دولت در رونق اقتصادی داده بود. براساس این تصمیم، قرار شد متقاضیان وام خرید خودرو معادل حداکثر ۸۰ درصد ارزش خودرو تا سقف ۲۵ میلیون تومان را طی ۷ ساله و با نرخ ۱۶ درصدی از […]