۵ کالایی که می‌توان با وام ۱۰ میلیونی خرید

محمد طحان پور رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفت: وام ۱۰ میلیونی خرید کالا با شعار حمایت از تولید داخل درنظر گرفته شد و درصورتیکه ،دراختیار اتحادیه لوازم خانگی قرار بگیرد این شعار محقق می شود. وی افزود:‌ اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، ۵ سبد کالایی در نظر گرفته و با این وام می تواند یک دستگاه […]