وام ۷ هزار فرشباف زنجانی پرداخت می شود؟

اتحادیه فرش دستبافت روستایی استان در سال ۷۴ تاسیس شده است. این اتحادیه در قالب ۷ شرکت تعاونی در ۷ شهرستان استان زنجان با ۱۲ هزار عضو سهامدار بافنده در مناطق روستایی، شهری و حاشیه شهرها فعالیت می‌کند. در سه سال اخیر با تلاش این اتحادیه، فروشگاه و نمایشگاه دائمی فرش استان زنجان در فضای […]