رسانه بی رحم است!

به گزارش اکوتو  ، رسانه بی رحم است این چکیده تمام حرف های این گزارش است.رسانه ای که می تواند یک شبه کسی را بالا برده و در لحظه ای به زمین بکوبد. در روزگاری که آدم ها بیشتر از آنکه سرشان به دنیای حقیقی گرم باشد در فضاهای مجازی زندگی می کنند. انتشار یک […]