هوای پایتخت آلوده‌تر شد

به گزارش اکوتو ، محمد رستگاری  از شاخص آلودگی ۱۳۹ برای هوای امروز تهران خبر داد و گفت: وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۳ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس بوده است. به گفته وی میز ان آلودگی هوا از نظر منواکسیدکربن پاک(۴۹)، ازن پاک(۲۵)، دی‌اکسیدنیتروژن سالم(۶۷)، […]