تو هم با ما باش

به گزارش گروه ورزش وسرگرمی اکوتو ، هر آنكس كه در خانه بنشیند مدیون است.مدیون هواداری كه در ورزشگاه تا پای مرگ فریاد میزند.هواداری كه حنجره پاره میكند تا شاید كاستی تیمش را جبران نماید. ما فقط یك میدان داریم تا خود را بروز دهیم.مردمان این خطه را فقط با تراکتورش میشناسد.با تشویق های خاص […]

هوادار در قم همه چیز را باخت

گروه ورزش و سرگرمی اکوتو؛ دیروز درحالی که هوادار تیم تراکتور به ورزشگاه یادگار امام شهر قم رفته بود که با توجه به نحوه بازی تیم در برابر ذوب آهن امیدوار به ارائه یک بازی هجومی و زیبا و در عین حال همراه با برد، بود. اما روند بازی به ویژه در نیمه دوم آنچنان […]