جلوگیری از برخوردهای سلیقه ای با گردشگران در آینده ای نزدیک

به گزارش اکوتو ، حدود ۲۰ روز پیش بود که پلیس راهنمایی و رانندگی نایین، اتوبوس ۳۲ گردشگر را ۶ ساعت در دمای منفی صفر درجه و در بیرون شهر متوقف کرد و اجازه ورود به نایین را نداد، تنها به این جرم که زن و مرد کنار هم در اتوبوس نشسته بودند. تور پس […]