دولت استرالیاهشدار سفر به ایران را برداشت

به گزارش اکوتو ، دولت استرالیا اخیرا هشدار خود در مورد عدم سفر به ایران را برداشته و این کشور را در فهرست مقصد های مناسب سفر برای گذراندن تعطیلات قرار داده است. قبلا دولت استرالیا به شهروندان این کشور اعلام کرده بود که «در مورد ضرورت سفر به ایران تجدیدنظر کنند»، اما این هشدار […]