بزرگ‌ترین هتل ایران نه جاده دارد نه تابلو

با این حال میهمانان این هتل که طبق آمارهای قسمت پذیرش آن بیشتر از ٨٠ درصدشان خارجی هستند و اغلب از کشورهای اروپایی، برای رسیدن به آن با دو مشکل عمده مواجه‌اند؛ مشکل اول راه پیداکردن و رسیدن به آن است. برای یافتن مسیر درست رسیدن به هتل در خیابان‌ها، اتوبان‌ها و مناطق اطراف هیچ […]