هتل‌های ویژه زوج‌ها / ورود کودکان به هتل ممنوع!

در فاصله میان سفرهای خانوادگی و سفرهای تجاری و مقتضیات هریک مفهومی تازه‌ای در صنعت هتلداری شکل گرفته است که با عنوان Sensimar hotels توجه ناظران این صنعت را بخود جلب کرده است. این مفهوم در ارتباط با هتل‌هایی است که از پذیرفتن کودکان معذور هستند. هنگامی که سخن از سفر و گردشگری به میان […]