افزایش اعتبار دریای خزر برای گردشگری جهان با ساخت یک هتل خاص

افزایش اعتبار دریای خزر برای گردشگری جهان با ساخت یک هتل خاص

مدیر عامل شرکت بین المللی “ملیا هتل اینترنشنال” در مراسم قرارداد مشارکت و مدیریت مابین شرکت بین‌المللی ملیا اسپانیا و مجموعه هتل ۵ ستاره دولوکس بین‌المللی قو الماس خاورمیانه که کارلوس آراگون گیل دلا سرنا – معاون سفیر اسپانیا نیز حضور داشت، اظهار داشت: امروز روز بسیار مهمی برای هتل‌های ملیا اینترنشنال است. هر بار […]