افزایش اعتبار دریای خزر برای گردشگری جهان با ساخت یک هتل خاص

مدیر عامل شرکت بین المللی “ملیا هتل اینترنشنال” در مراسم قرارداد مشارکت و مدیریت مابین شرکت بین‌المللی ملیا اسپانیا و مجموعه هتل ۵ ستاره دولوکس بین‌المللی قو الماس خاورمیانه که کارلوس آراگون گیل دلا سرنا – معاون سفیر اسپانیا نیز حضور داشت، اظهار داشت: امروز روز بسیار مهمی برای هتل‌های ملیا اینترنشنال است. هر بار […]