آیا باز هم قصه نیم فصل برای تراکتور تکرار می شود؟

گروه ورزش و سرگرمی اکوتو؛ پنجره نقل و انتقالات نیم فصل، فرصتی است که تیم ها نقاط ضعف خود را با جذب بازیکن تقویت کنند. اما در دو فصل اخیر در این زمان از فصل تراکتور دچار تغییرات عمده در کادر فنی و همچنین در کادر مدیریتی خود شده است! این امر سبب در فصول […]