دو نیمه متفاوت، ناکامی دوباره تراکتورسازان در نیمه دوم

گروه ورزش و سرگرمی اکوتو؛ تراکتور در بازی امروز مقابل صبا در نیمه اول بازی به مانند ۸۰ دقیقه بازی با ذوب آهن بسیار خوب و هجومی بازی کرد و توانست فرصت های زیادی روی دروازه حریف خلق کند ولی در این نیمه روی دو اشتباه فردی مدافعین میانی اش دروازه خود را باز شده […]