آیا نیسلون ، مشکل دروازه تراکتور را حل می کند؟

گروه ورزش و سرگرمی اکوتو ، با توجه به اخبار موثق پیرامون مذاکرات باشگاه تراکتورسازی تبریز و نیسلون کوریا دروازه بان سابق پرسپولیس تهران ، آیا شما این خرید را مناسب می دانید؟ آیا این دروازه بان می تواند مشکل دروازه سال گذشته تراکتور را حل کند و خیال هواداران را بابت دروازه راحت کند؟