ممنوعیت رفت و آمد گردشگران خارج ازمنطقه سبزشهداد

به گزارش اکوتو ، روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان محمد جهانشاهی افزود: با توجه به در پیش بودن ثبت جهانی بیابان لوت و لزوم حفظ و توجه به معیارها و شاخص های پرونده این اثر جهانی، مدیریت سفر و حضور گردشگران چه بصورت فردی و چه گروهی جزء […]