آلودگی هوای تهران کاهش می یابد

به گزارش اکوتو ، محمد اصغری کارشناس سازمان هواشناسی  گفت: بر اساس تحليل آخرين نقشه هاي هواشناسي با بارش برف و باران در مناطق شمال غرب، غرب ، جنوب غرب، مركز و سپس سواحل شمالي و دامنه هاي جنوبي البرز و بطور پراكنده در شرق و شمال شرق كشور، انتظار مي رود با فعاليت اين […]