نو عروسان ، نهال نو می کارند + تصاویر

اکوتو ؛ در شهر زنجان ، عروس و دامادها پس از ثبت عقد و عروسی نهال نو می کارند تا آغاز زندگیشان با کمک به محیط زیست شهرشان همراه باشد.