بازسازی بافت پیرامونی ایستگاه راه آهن

به گزارش اکوتو ، محسن پورسید آقایی مدیرعامل شرکت راه آهن در گفتگویی  با اشاره به طرح‌هایی که دولت برای ایستگاه‌های قطار دارد، گفت: در طول سال‌هایی که از عمر راه آهن گذشته، ایستگاه‌ها همان شکل قدیمی را دارند، مانند ایستگاه قطار تهران که هنوز با همان شکل قدیم به مسافران خدمات رسانی می‌کند. وی […]