برنامه‌های نوروزی برای پذیرایی ۱۰ میلیون گردشگر در تهران

خسروآبادی در حاشیه آیین ملی نوروز در موزه ملی ایران با تشریح برنامه‌های نوروزی پایتخت اظهار داشت: تمام سعی ما بر این است تا آیین نوروز به کشورهای جهان بهتر معرفی شود کما اینکه این آیین صلح و دوستی در کشورهای همجوار به اجرا در می‌آید ولی با هماهنگی بیشتر می‌توان آیین نوروز را که […]