نوروز را با هنرمندان تهران‌گردی کنید

رجبعلی خسروآبادی با بیان اینکه هنر زبان مشترک بین کشورها است، اظهار کرد: ما باید با استفاده از ویژگی‌های منحصر به فرد هنر در راستای معرفی و شناساندن فرهنگ و تاریخ ایران به جهان گام برداریم و با سرمایه‌گذاری درست در بخش هنر، جهانیان را با آثار ارزشمند فرهنگی تهران آشنا کنیم. وی با تأکید […]