نهمین جشنواره روز ملی یوزپلنگ ایرانی در پارک ملت تهران

به گزارش اکوتو ،نهم شهریورماه ۱۳۸۶ روز ملی یوزپلنگ ایرانی نامگذاری شد تا دوست داران حفظ محیط زیست این مرز و بوم با انجام فعالیت های نمادین و معرفی یوز، سعی در حفظ این گربه سان در حال انقراض داشته باشند. امسال نیز مانند سال های گذشته، در تهران و تعداد زیادی از شهرهای ایران […]