نهمین جشنواره روز ملی یوزپلنگ ایرانی در پارک ملت تهران

نهمین جشنواره روز ملی یوزپلنگ ایرانی در پارک ملت تهران

به گزارش اکوتو ،نهم شهریورماه ۱۳۸۶ روز ملی یوزپلنگ ایرانی نامگذاری شد تا دوست داران حفظ محیط زیست این مرز و بوم با انجام فعالیت های نمادین و معرفی یوز، سعی در حفظ این گربه سان در حال انقراض داشته باشند. امسال نیز مانند سال های گذشته، در تهران و تعداد زیادی از شهرهای ایران […]