ورزش در فصل زمستان ضرورت بیشتری دارد

به گزارش اکوتو ، محمدعلی زارعیان درباره ورزش اظهار داشت: افراد اگر اهل ورزش هستند, سعی کنند زمانی از روز را برای این کار اختصاص دهند که هوا به حد کافی گرم باشد؛ معمولاً دو تا سه ساعت بعد از ظهر گرمترین زمان روز است. به گفته وی البته به شرط آفتابی بودن هوا، طبعاً […]