۷۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ؛ نقدینگی سال ۱۳۹۳ !

به گزارش گروه اقتصادی اکوتو ، حاصل بررسی‌های بانک مرکزی در اسفند ماه سال قبل نشان می‌دهد که نقدینگی کشور با رشد ۳۸٫۸درصدی نسبت به سال ۹۲ به ۷۸۲هزار میلیارد تومان رسیده است. بر همین اساس نقدینگی که در سال ۹۲ مجموعاً ۶۳۹ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان گزارش شده بود در اسفند ماه سال […]