نفت آنقدر ارزان است که دزدان دریایی هم آن را نمی‌دزدند

تانکرهای نفتی، غول‌پیکر هستند و کشتی‌هایی که محموله‌های سنگین و گران‌قیمت را حمل می‌کنند طوری طراحی شده‌اند که حمل آن‌ها دشوار است. دزدی در این شرایط مثل هواپیماربایی می‌ماند. تانکر اصلی باید ربوده شود. دزدان دریایی باید تانکر را تحت کنترل خود دربیاورند و سپس آن را به جایی ببرند که قابل شناسایی نباشد تا […]