از فردا قیمت بلیت قطارها افزایش می یابد

به گزارش اکوتو ، سیدمحمد راشدی افزود: از ۱۳۷ قطاری که در شبکه ریلی تردد می کند ،۹۱ قطار با ۱۰ درصد و کمتر از آن افزایش و ۴۶ قطار نیز حدود ۱۵ درصد افزایش قیمت خواهد داشت. راشدی اظهار داشت : شرکت هایی مجاز خواهد بود تا ۲۰ درصد افزایش قیمت دهد که در […]