تبریز وفرصتی بنام پایتخت گردشگری

به گزارش اکوتو ،زهرا ناصران: از کودکی تابه‌حال در هرجایی که نام تبریز به گوشم خورده است همیشه عنوان شهر اولین‌ها نیز با آن همراه بوده، اما اکنون‌که سال‌ها از دوران کودکی‌ام می‌گذرد، نام تبریز دیگر همانند گذشته با پسوند یا پیشوند اولین‌ها برده نمی‌شود و هرکسی نام شهر اولین‌ها را می‌شنود آهی می‌کشد و […]