حساسیت به میراث فرهنگی باید مانند بحران آب باشد

به گزارش اکوتو ، سیدمحمد بهشتی در همایش هم اندیشی تحقق مبانی برنامه ششم توسعه که در قالب سه کارگاه تخصصی با موضوعات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سازمان میراث فرهنگی برگزار شد، افزود: شرایط در حوزه میراث به گونه ای است که باید مدیریت شود تا همه دست اندرکاران در این سه […]