تهران به لطف باران نفس تازه کشید

به گزارش اکوتو  ، عدد شاخص کیفیت هوای تهران را ۸۶ عنوان کرد که نشاندهنده سالم شدن هوای استان تهران است. وی ادامه داد: این بهبود کیفی هوای استان تهران به خاطر ورود موج ناپایداری به مرکز کشور است ولیکن عدد شاخص‌ها نشان می‌دهد شهرری با عدد ۱۳۲ همچنان برای گروه‌های حساس ناسالم است. بدین […]