متخصص نرم‌افزار چقدر دستمزد می‌گیرد؟

گروه اشتغال و گردشگری اکوتو ؛ طبق تعرفه گذاری نرخ پایه خدمات فنی – تخصصی انفورماتیک در سال ۹۴ که از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اعلام شده، نرخ دستمزد هر نفر ساعت کار در کلانشهرها برای متخصصان با این فرمول محاسبه می‌شود: برای محاسبه حداقل دستمزد یک متخصص نرم‌افزار با استفاده از این فرمول […]