۲۴ مشکل اساسی مناطق آزاد کشور

۲۳ سال پیش مناطق آزاد با هدف اولیه توسعه اقتصادی با استفاده از ظرفیتهای داخلی و نگاه صادرات محور ایجاد شدند. اما در دو دهه اخیر این مناطق که امروز شمار آنها به ۷ منطقه آزاد تجاری و ویژه اقتصادی افزایش یافته در جهتی خلاف توسعه اقتصادی کشور گام برداشته‌اند. این مناطق در حال حاضر […]

رئیس شورای عالی مناطق آزاد از منطقه آزاد اروند بازدید کرد

اکبر ترکان روز گذشته وارد آبادان شد و امروز از برخی پروژه‌های منطقه آزاد اروند بازدید کرد. شرکت پارس آتیرو غرب اروند و پترو آذر کاسپین ازجمله شرکت هایی بودند که رئیس شورای عالی مناطق آزاد از آن‌ها بازدید کرد همچنین علاوه بر بازدید از شرکت فولاد جهان‌آرا با برخی مدیران این شرکت نیز نشستی […]