قطار نامریی ساخته شد

در جشن صدمین سالگرد شرکت خطوط آهن «شرکت سیبو » از معمار ژاپنی «کازیو سجیما» خواست تا یک ترن نامریی را برای این شرکت طراحی کند. این معمار شهرت خود را مدیون ساخت سازه‌های معماری از مواد شیشه‌ای کاملاً متفاوت در طرح‌های معماریش است. سیجما با استفاده از موادی شفاف با قدرت بازتابی بشدت بالا […]