شبهای میدان کرج از بی ثباتی و نبود امنیت رنج می برد

این روزها حال و روز میدان کرج چنان آشفته و درهم برهم است که با مشاهده آن، رغبت نمی­ کنی نماهای اطراف آن را وصف کنی، ترجیح می­ دهی چشمت را ببندی به سال­ های خیلی دور برگردی و فضای سنتی و بازاری آن روزگار را تجسم کنی زمانی که میدان کرج نور چشم شهر […]