افزایش پنج درصدی قیمت روغن

به گزارش اکوتو ، از چند ماه گذشته صنایع مختلفی درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داده بودند. اما بنا به بخشنامه دولت هر گونه افزایش قیمتی منوط به تحویل مستندات و موافقت ستاد تنظیم بازار خواهد بود.  البته این چراغ سبز دولت برای افزایش قیمت ها در […]