برای یک خواب خوب چه اقداماتی لازم است؟

به گزارش اکوتو ، دکتر عسکری، روان‌پزشک در خصوص اهمیت خواب گفت:‌ انسان‌ها به طور طبیعی یک سوم از عمر خود را در خواب سپری می‌کنند. به همین دلیل اولین مرحله در خوابیدن داشتن آرامش فکری و ذهنی است. وی با بیان این‌که برنامه‌های روزهای بعد را بهتر است قبل از به بستر رفتن نوشته […]