ترفند تبلیغاتی بانک های ایرانی دیگر رنگ و بوی لازم را ندارند

به گزارش اکوتو ، هر روزه در رسانه های مختلف دیداری و شنیداری، آگهی بازرگانی و تبلیغات گوناگونی برای بانک های ایرانی می شود که اغلب از یک ریشه و خدمت خاص بوده ولی با هزار ترفند تبلیغاتی قصد تلقین تفاوت در خدماتشان به مخاطبان و مشتریان را دارند که به دلیل قدمت این تبلیغات […]