هواداران ، نکته ای که همه به آن اشاره می کنند

گروه ورزش و سرگرمی اکوتو ؛ وقتی مصاحبه های بازیکنان سابق یا حال و حاضر تراکتورسازی تبریز را می خوانیم یک نکته بسیار مشهود می باشد و آن این است که همگی از هواداران تراکتورسازی راضی هستند تنها چیزی که آنها را امیدوار می کند و میکرده است حضور و حمایت همه جانبه هواداران تراکتورسازی […]