مردم کرج تا چه زمانی باید برای آب خوردن از تهران اجازه بگیرند

بررسی سوال عزیز اکبریان نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی از وزیر نیرو درباره علت نداشتن برنامه درباره فاضلاب شهرها و تعلل در حل مشکل آب آشامیدنی و کشاورزی مراکز روستایی در دستور کار جلسه علنی صبح امروز مجلس قرار گرفت. عزیز اکبریان در سخنان خود به مشکلات آب آشامیدنی و کشاورزی مناطق روستایی […]