“مسکن‌خواری” هم آمد

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: مؤسسه پژوهشی «مدیریت و اقتصاد مسکن نوین (مأمن)» در پژوهشی از وقوع پدیده‌ای به‌نام «مسکن‌خواری» خبر داده است که به‌صورتی خزنده و بی‌سروصدا در حال انجام است. مدیرعامل این مؤسسه گفت : احتکار مسکن با توجه به افت شدید عرضه واحد مسکونی در انتهای سال ۹۵ و ابتدای سال […]