دستور العمل ارائه خدمات مسافرتی و گردشگری درفضای مجازی تصویب شد

به گزارش اکوتو ، مرتضی رحمانی موحد در نشست امضای دستورالعمل ارائه خدمات مسافرتی و گردشگری در فضای مجازی در محل سازمان هواپیمایی کشوری افزود: تفاهم بر روی این شیوه نامه بین معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی و سازمان هواپیمایی کشوری انجام شد. وی اظهار کرد: این دستورالعمل، به منظور تهیه و ارائه اجزای بسته […]