وضعیت افزایش بارش‌ها در استان‌های مختلف

به گزارش اکوتو ، رضا راعی گفت: میانگین ارتفاع بارش در سال آبی گذشته (از مهرماه سال گذشته تا پایان شهریورماه) ۱۰ درصد نسبت به سال آبی قبل تر از آن کاهش یافته، این در حالی است که در پایان سال آبی ۹۳-۹۲ به میزان ۲۱۹ میلیمتر بارش در کشور داشته‌ایم. این مقام مسئول در […]