بیمه گردشگران هم آمد

به گزارش اکوتو ، مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی اظهار داشت: با عنایت به ضرورت حفظ و رعایت حقوق گردشگران و لزوم اتخاذ تدابیر موثر برای حفظ و تامین ایمنی، سلامتی و همچنین آرامش و آسایش خاطر آنان در طول مدت سفر، «شیوه نامه ارائه خدمات بیمه ای به گردشگران» که در […]