سوژه تکراری، باز تاخیر در پرواز!

به گزارش اکوتو ، یکی از مسافران این پرواز عصر روز چهارشنبه  با انتقاد از این وضعیت عنوان کرد : مسافران در فرودگاه معطل و سرگردان شده اند و هیچ مسوولی پاسخگو نیست.وی که خود را یک دانشجو معرفی کرد، افزود: عصر امروز امتحان داشتم اما با این تاخیر از آن بازماندم و به هر […]