نوسان زیاد میزان فرونشست زمین در بخش‌های مختلف کشور

به گزارش اکوتو ، محمدجواد سروش ،گفت: میزان فرونشست زمین در بخش‌های مختلف کشور به علت مصرف منابع آبی تجذیدپذیر نوسان زیادی دارد. به گفته وی، آنچه که بر اساس مطالعات و منابع رسمی ثبت شده است، در برخی از دشت‌های کشور سالانه تا ۳۵ سانتیمتر فرونشست وجود دارد. مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان […]