ظرفیت حمل مسافر در مسیر تهران – کرج – هشتگرد افزایش می‌یابد

به گزارش اکوتو ، محمد راشدی  با اشاره به افزایش حمل مسافر بین تهران – کرج و هشتگرد، گفت: از سال آینده طرح‌های شرکت راه آهن برای افزایش ظرفیت حمل مسافر، آغاز می‌شود که می‌توانیم تقاضای مسافران در این بخش را پاسخگو باشیم. وی با بیان اینکه تهران – کرج چهارخطه و کرج – هشتگرد […]